Voorlichting en training


De seksuele ontwikkeling van de mens duurt een leven lang en is voor iedereen anders.

Seksuele en relationele vorming bij kinderen en jongeren is belangrijk om hen te leren de eigen grenzen te bewaken en die van anderen te respecteren. Ook helpt het bij het ontdekken van de eigen seksuele identiteit. Wanneer kinderen gedegen seksuele vorming krijgen aangeboden, nemen zij minder risico's wanneer zij gaan experimenteren met relaties.


Maar ook in andere levensfasen is aandacht voorseksualiteit belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan seksualiteit tijdens en na de zwangerschap, seksualiteit en bij (chronische) ziekte of beperking. Of omgaanmet seksualiteit en diversiteit. Ook in het bedrijfsleven is er steeds meer aandacht voor het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, inclusie en lichamelijke integriteit. 


Ik bied trainingen en voorlichtingen voor professionals en voor verschillende doelgroepen. Voor elke vraag ontwikkel ik een passend aanbod. Ik maak hierbijgebruik van bestaand, evidence based interventiemateriaal of ontwikkelinterventies op maat op basis van data uit praktijkonderzoek. Ook geef ik beleidsadvies bij het creëren van draagvlak voor seksuele vorming en kan ik coaching on the job bieden binnen het onderwijs, jongerenwerkof jeugdzorg. 

"Er zijn veel redenen om het méér over seksualiteit te hebben, maar er zijn er kennelijk ook nog steeds voldoende te bedenken om het niet te doen. Het moment dat de knop omgaat in de groep, dat het kwartje valt, is voor mij altijd goud waard." 

Contact


Lieve Lust- Zorg voor seksuele gezondheid


Marlise Aarts

Consulent seksuele gezondheid & seksueel welzijn