Privacy

                                         

                                         

Als consulent seksuele gezondheid ben ik me bewust van het feit dat privacy erg belangrijk is wanneer je het hebt over seksuele problemen.

Het is goed te weten dat ik een beroepsmatige geheimhoudingsplicht heb. Ik houd me aan de gedragscodevan de Nederlandse wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie (NVVS) en aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 van kracht is gegaan. 


Dossiers worden zorgvuldig en veilig bewaard en bevatten naast de persoonsgegevens ook werkaantekeningen en verslagen. De wet schrijft voor dat ik de dossiers vijftien jaar moet bewaren. Gegevens uit het dossier mogen alleen worden doorgegeven aan derden wanneer de cliënt daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Indien ik een brief moet schrijven voor bijvoorbeeld een huisarts of andere behandelaar, of wanneer ik ga doorverwijzen naar een andere professional, dan heeft de cliënt het recht om dit in te zien, vóórdat het naar derden wordt verstuurd. 

Contact


Lieve Lust- Zorg voor seksuele gezondheid


Marlise Aarts

Consulent seksuele gezondheid & seksueel welzijn