V

Intervisie voor professionals

Nadat je als professional bent getraind in het bieden van seksuele en relationele vorming aan je doelgroep, of wanneer je hier al een tijdje mee bezig bent, ga je tegen zaken aanlopen. In de praktijk loopt het altijd anders. Het kan prettig en helpend zijn om dan een hulplijn in te kunnen schakelen. 

Lieve Lust biedt training on the job en ook intervisiebijeenkomsten voor professionals die werkzaam zijn in het onderwijs. Er is aandacht voor kennisoverdracht en ruimte voor het inbrengen van casuistiek. We oefenen situaties die in de praktijk voor (kunnen) komen. Het komt regelmatig voor dat intervisie over seksualiteit en seksuele en relationele vorming structureel wordt ingebed in organisaties. Bijvoorbeeld twee keer per jaar. Neem contact op voor meer informatie.