Passie voor de praktijk

Mijn praktijk Lieve Lust- Zorg voor seksuele gezondheid, is in juni 2018 gestart.

Sindsdien heb ik mij mogen inzetten voor de volgende organisaties:

SBO De Brug te Nijverdal

Stichting De Welle, jongerenwerk te Nijverdal

CBS De Veenbrug te Daarlerveen

Voetbalvereniging RKSV De Zweef te Nijverdal

ZorgAccent woonzorglocatie Krönnenzommer te Nijverdal

ZorgAccent Woon- Zorg Congres 2019

SBO Koningin Emmaschool te Nijkerk

Stichting Overijsselse Ziekenomroep

Scholengemeenschap Marianum te Lichtenvoorde

Studievereniging SAMM van Hogeschool Saxion te Enschede

Kinderopvangcentrum Kiekadoe van Columbus Junior te Nijverdal


Wat doe ik nog meer:

In 2009 ben ik begonnen bij GGD IJsselland als preventiemedewerker seksuele gezondheid. Een voorganger had ik niet. Ik heb de mouwen opgestroopt en ben hard gaan pionieren en bouwen aan een nieuwe afdeling preventie seksuele gezondheid. Inmiddels run ik, als adviseur seksuele gezondheid, deze florerende afdeling samen met twee collega's en zijn we nog steeds volop in ontwikkeling. Binnen GGD IJsselland werk ik uitvoerend voor gemeenten en richt ik me vooral op de intermediair. Ik geef deskundigheidsbevorderende training op het gebied van intimiteit en seksualiteit aan o.a. docenten in het regulier- en speciaal onderwijs; professionals werkzaam in de jeugdzorg; professionals werkzaam binnen welzijnsinstellingen; ouders; pedagogisch werkers; trainers en vrijwilligers bij sportclubs en verenigingen; professionals werkzaam voor vluchtelingen en statushouders en nieuwe professionals. Daarnaast adviseer ik gemeenten en (zorg)instellingen bij beleidsvraagstukken op het gebied van seksuele gezondheid en ontwikkel ik interventies, zoals een peereducatief voorlichtingproject voor nieuwe professionals uit het MBO. 

In 2013 ben ik opgeleid tot Vlaggensysteemtrainer. Het Vlaggensysteem is een tool ontwikkeld voor professionals om op objectieve wijze seksueel gedrag te duiden. Wat is gezond gedrag en wanneer is iets grensoverschrijdend te noemen? Hoe ernstig is het gestelde seksueel grensoverschrijdende gedrag en welke reactie past daarbij? En hoe leg ik dit uit aan derden?

In 2015 ben ik gestart met de opleiding Consulent Seksuele Gezondheid NVVS. Dit om me verder te verdiepen in de seksuologie en om meer te leren op het gebied van counseling. Gedurende deze opleiding heb ik ruim een jaar lang een aantal uren per week meegedraaid op de poli seksuologie van de Isala klinieken te Zwolle. Tijdens mijn opleiding ben ik bekend geraakt met elementen uit de Motiverende Gespreksvoering. Na mijn opleiding heb ik mij hier verder in verdiept middels cursussen. 

In 2016 is het Centrum Seksueel Geweld Zwolle gestart. Het CSG biedt hulpverlening en begeleiding aan slachtoffers van seksueel geweld, in een multidisciplinaire setting. Bij het CSG zijn aangesloten: De Isala klinieken; de zedenrecherche; de forensische recherche; GGD IJsselland voor de forensische geneeskunde en SOA-zorg; Kadera steunpunt huiselijk geweld; Veilig Thuis en Dimence. Vanaf het eerste uur ben ik casemanager en fungeer ik als schakel tussen de verschillende disciplines. Ik ben een vast aanspreekpunt voor slachtoffers die zich in de acute fase (seksueel geweld minder dan zeven dagen geleden gebeurd) bij ons melden. Ik coördineer de zorg en nazorg voor het slachtoffer vanaf dag 0. Zo nodig verwijs ik passend door.